Svinger chat

17-Jul-2017 00:54

Det kan bruges ved projektering af nye eller ved vurdering af eksisterende arbejdspladser.Blænding kan mindskes ved Reflekser i skærme kan mindskes ved at vælge en skærmopsætning med lys baggrund og mørke bogstaver.Det kan være nødvendigt med højere belysningsstyrker, hvis der fx beskæftiges ældre.Blikket rettes naturligt mod de lyseste områder på en genstand.Særlige forhold gør sig gældende ved indretning af kontrolrum for proces- industri o.l., hvor der bruges mørke skærme med farvemarkeringer.Det kan her være nødvendigt at bruge armaturer med meget lav lystæthed (luminans) eller indirekte belysning. De rødlige farver betegnes normalt som "varme" , mens de mere blålige farver betegnes som "kolde" .En jævnt fordelt og diffus belysning får genstande til at virke udflydende og formløse.

Også krav i lovgivning samt normer og standarder er som regel angivet som belysningsstyrker. I standarden DS/EN 12464-11, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med det særlige danske anneks DS/EN 12464-1 DK NA, kan man finde talværdier for de fleste arbejdsopgaver.

Man skal tage hensyn til følgende forhold: Der skal være tilstrækkelig almen belysning i et arbejdsrum til, at færdsel kan foregå forsvarligt.

Hvis det er nødvendigt med lys, skal der være kontakter ved de indgange, der normalt bruges.

Man skelner mellem synsnedsættende blænding, som direkte forringer øjets evne til at opfatte, og blænding, der umiddelbart føles ubehagelig. Ubehagsblænding kan give træthed og hovedpine og medføre dårlige arbejdsstillinger.

Man kan beregne et blændingstal for den blænding, der giver umiddelbart ubehag.

Også krav i lovgivning samt normer og standarder er som regel angivet som belysningsstyrker. I standarden DS/EN 12464-11, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med det særlige danske anneks DS/EN 12464-1 DK NA, kan man finde talværdier for de fleste arbejdsopgaver.

Man skal tage hensyn til følgende forhold: Der skal være tilstrækkelig almen belysning i et arbejdsrum til, at færdsel kan foregå forsvarligt.

Hvis det er nødvendigt med lys, skal der være kontakter ved de indgange, der normalt bruges.

Man skelner mellem synsnedsættende blænding, som direkte forringer øjets evne til at opfatte, og blænding, der umiddelbart føles ubehagelig. Ubehagsblænding kan give træthed og hovedpine og medføre dårlige arbejdsstillinger.

Man kan beregne et blændingstal for den blænding, der giver umiddelbart ubehag.

Blænding kan gøre det svært at se det, man arbejder med.