Rohana webcam

13-Jun-2017 10:40

Mají podobu křídově bílých, střepům porcelánu podobných úlomků.

Jednou ze zajímavostí neživé přírody Zlatokorunska jsou opály, které lze nalézt na poli u hospody Na Letné.

Nejvyšším bodem Zlatokorunska je jižní svah Jiřičkova Vrchu (720 m n. českokrumlovské pestré série, která je charakteristická, jak již název napovídá, výskytem a střídáním různých druhů hornin.

m.) a nejnižším bodem je řeka Vltava na začátku chatové osady proti samotě U Rohana (440 m n. Největší plošné zastoupení mají bázemi chudé horniny, jako jsou pararuly, ortoruly a granulit.

Významným jevem, který ovlivňuje klima naší oblastí je tzv. Oba tyto jevy mají za následek vyšší průměrné teploty a výrazně nižší množství srážek v porovnání s obdobnými oblastmi ležícími mimo jejich dosah.

Z výše uvedeného vyplývá, že podnebí Zlatokorunska je relativně teplé a chudé na srážky, ale přítomnost kaňonu řeky Vltavy a i jejích přítoků celé území mikroklimaticky zpestřuje. svahy Vltavy obrácené k severu a zaříznuté údolí Kokotínského potoka a potoka tekoucího z Harazima jsou chladné a výrazně vlhčí (jsou to tzv. Pravým opakem jsou výslunné a skutečně suché stráně nad zlatokorunským jezem, svahy u samoty U Hvězdáře a svahy na pravém břehu Vltavy proti Plešovicím.

Jednou ze zajímavostí neživé přírody Zlatokorunska jsou opály, které lze nalézt na poli u hospody Na Letné.

Nejvyšším bodem Zlatokorunska je jižní svah Jiřičkova Vrchu (720 m n. českokrumlovské pestré série, která je charakteristická, jak již název napovídá, výskytem a střídáním různých druhů hornin.

m.) a nejnižším bodem je řeka Vltava na začátku chatové osady proti samotě U Rohana (440 m n. Největší plošné zastoupení mají bázemi chudé horniny, jako jsou pararuly, ortoruly a granulit.

Významným jevem, který ovlivňuje klima naší oblastí je tzv. Oba tyto jevy mají za následek vyšší průměrné teploty a výrazně nižší množství srážek v porovnání s obdobnými oblastmi ležícími mimo jejich dosah.

Z výše uvedeného vyplývá, že podnebí Zlatokorunska je relativně teplé a chudé na srážky, ale přítomnost kaňonu řeky Vltavy a i jejích přítoků celé území mikroklimaticky zpestřuje. svahy Vltavy obrácené k severu a zaříznuté údolí Kokotínského potoka a potoka tekoucího z Harazima jsou chladné a výrazně vlhčí (jsou to tzv. Pravým opakem jsou výslunné a skutečně suché stráně nad zlatokorunským jezem, svahy u samoty U Hvězdáře a svahy na pravém břehu Vltavy proti Plešovicím.

Zelená strouha), od Harazima, Věncové hory a z Plešovic.