Melayu sexualty

26-Nov-2017 15:26

یک رویکرد آن را «مثبت» و «طبیعی» قلمداد کرده و مراسم مذهبی خاصی نیز برای آن پیشنهاد می‌دهد، و یک رویکرد دیگر نگاهی «منفی» نسبت به آمیزش جنسی دارد.

ارزش‌گذاری اخلاقی بر روی رابطه جنسی به نگاه فرد به ماهیت برانگیختگی و امیال جنسی در انسان بستگی دارد.

در این زمینه فلاسفه به دو دستهٔ عمدهٔ خوشبین‌ها و بدبین‌ها تقسیم می‌شوند.

فلاسفهٔ بدبین برانگیختگی جنسی و انجام عملی بر اساس آن را در حد کرامت و شأن انسان نمی‌بینند.

در مرحله تحریک، بدن خود را با بالا بردن ضربان نبض و سفت کردن ماهیچه‌ها برای آمیزش آماده می‌کند.

در مردان خون به سمت آلت مردانه روان شده که موجب بزرگتر شدن و سفت شدن آن می‌شود (نعوظ).

در مرحله اوج لذت جنسی یا ارگاسم فشارهای عصبی-ماهیچه‌ای که در مراحل قبل جمع شده در چند ثانیه آزاد می‌شود (انزال).

در زنان، مهبل شروع به انجام یک سری انقباضات منظم می‌کند و در مردان آلت مردانه نیز بصورت موزونی جمع شده که اسپرم‌ها و منی را دفع کند.

آمیزش جنسی با خروج منی (حاوی اسپرم‌ها و مایع حاوی مواد غذایی برای اسپرم‌ها، آب، نمک و متابولیتها) درون کانال مهبلی زن پایان می‌پذیرد.برای بسیاری از جوامع باستانی و سنتی، روابط جنسی دارای معانی برجسته مذهبی بوده‌است.عموماً برای این موضوع از تمثیل «حاصلخیزی یا باروری» استفاده می‌شده‌است.برابر انگلیسی آمیزش جنسی واژه «Sex» می‌باشد که در سال‌های ۱۴۰۰–۱۳۵۰ میلادی از کلمه لاتین «Sexus» ساخته شده‌است.گمان می‌رود که کلمه «Sexus» هم‌خانوادهٔ کلمه «Secāre» به معنی «تقسیم کردن» بوده که کلمهٔ امروزی «Section» از آن برگرفته شده است.

آمیزش جنسی با خروج منی (حاوی اسپرم‌ها و مایع حاوی مواد غذایی برای اسپرم‌ها، آب، نمک و متابولیتها) درون کانال مهبلی زن پایان می‌پذیرد.

برای بسیاری از جوامع باستانی و سنتی، روابط جنسی دارای معانی برجسته مذهبی بوده‌است.

عموماً برای این موضوع از تمثیل «حاصلخیزی یا باروری» استفاده می‌شده‌است.

برابر انگلیسی آمیزش جنسی واژه «Sex» می‌باشد که در سال‌های ۱۴۰۰–۱۳۵۰ میلادی از کلمه لاتین «Sexus» ساخته شده‌است.

گمان می‌رود که کلمه «Sexus» هم‌خانوادهٔ کلمه «Secāre» به معنی «تقسیم کردن» بوده که کلمهٔ امروزی «Section» از آن برگرفته شده است.

در زنان دیواره‌های مهبل نمناک شده، بخش درونی مهبل پهن‌تر شده و کلیتوریس بزرگ می‌شود.